:no translation

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia TU Europa S.A. Towarzystwo ubezpieczeń

1. Travel World

 • Standard

 • Standard Plus

 • VIP

 • Standard Rodzina

 •       Standard Plus Rodzina
 •       VIP Rodzina

       2. Travel World The Best

 •     The Best
 •     The Best Rodzina

 

3. Travel World – Długoterminowe

 • Standard

 •       Standard Plus
 •       VIP

 

3. OC Sportowe

 • Ski Polska

 • Ski Świat

 • Sport Polska

 • Sport Świat

 

4. Koszty Rezygnacji

 • Koszty Rezygnacji 100 %
 •  Koszty rezygnacji 100 % Max

 

5. NNW Polska

 • Standard

 • Standard Plus

 • VIP

 • Standard Rodzina

 •       Standard Plus Rodzina
 •     VIP Rodzina

 

 

6. Ubezpieczenie Rowerzysty

 • Standard

 • Standard Plus

 __________________________________________________________________________________________________________

 

Karta EURO26

 


JEDNA KARTA, WIELE MOŻLIWOŚCI!

 

Europejska Karta Młodzieżowa EURO26 obniża koszty przygód i poznawania nowych ludzi już od 1987 roku. Karta przeznaczona dla osób od 5 do 30 roku życia.

 

Karta EURO26 daje dostęp do największej europejskiej sieci zniżek młodzieżowych. Ponad 80.000 zniżek w Europie  i 5.500 zniżek w Polsce pozwala posiadaczom Karty taniej podróżować po świecie, oszczędzać kupując w sklepach i korzystając z różnego rodzaju usług. Często koszt Karty potrafi zwrócić się już po kilkukrotnym skorzystaniu ze zniżek.

 

Jednym słowem EURO26 to tysiące zniżek i całoroczne ubezpieczenie.

 

Ubezpieczenie w Karcie EURO26

Wszystkie Karty polskiej edycji EURO26 mają standardowo dołączone całoroczne ubezpieczenie. Dzięki niemu posiadacze Karty nie muszą martwić się o koszty związane z ewentualnym leczeniem za granicą lub wypadkiem.

Ubezpieczenie zawarte w Karcie EURO26 dostępne jest w 6 wariantach dopasowanych do potrzeb jej posiadaczy.

 

Rodzaje Kart EURO26 – Cennik

KL – pokrycie kosztów leczenia za granicą (cały świat z wyjątkiem USA i Kanady) – do 60.000 Euro.
NWI – odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – do 20.000 zł.

NWS – odszkodowanie na wypadek śmierci – do 2.500 Euro.
OC – ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej do 20.000 Euro.

 

Ubezpieczenie w Karcie EURO26 doskonale sprawdza się również jako ubezpieczenie w szkole lub na uczelni.

 

Ubezpieczenie zawarte w Karcie EURO26 zapewnia AXA Polska S.A.

 

Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies.

 

Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

 • realizacji usług turystycznych
 • prowadzenia działań marketingowych
 • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.